Sök

Sortera efter

Webcam

Annat innehåll

Det här är Örebro

Vår webbkamera sitter på länsstyrelsens hus i centrala Örebro. Kyrktornet till vänster, där Stortorget slutar, tillhör S:t Nicolai kyrka. I mitten syns Örebro slott. Till höger, en kilometer bort ligger Olaus Petri-kyrkan. Ännu längre bort står vattentornet Svampen. Bilden uppdateras automatiskt varje minut.

This is Örebro

Our webcam is placed on the building of The Örebro County Administrative Board. To the left is the church of S:t Nicolai. Straight ahead you see Örebro Castle. To the right, one kilometer away, is the church of Olaus Petri. One kilometer further away is the water tower "Svampen" (The mushroom) The image is automatically updated every 60 seconds.

Kontaktinformation

    Besöksadress: Klostergatan 23, Örebro

    Postadress: Nerikes Allehanda, 701 92 Örebro

    Telefon: 019-15 50 00

    Vid utebliven tidning, ring 019-15 50 50

Copyright © Nerikes Allehanda All kopiering av texter, bilder och grafik är enligt upphovsrätten förbjuden.